телефон за цялата страна:
0700 10 677

 

Въпроси касаещи Автоматични врати БЕЗАМ (върни се назад)въпрос 1: Има ли фирма АССИСТ становище от Пожарната за влагане на автоматични врати в строителни обекти в България?

отговор 1: ДА, за всеки вид автоматични врати - плъзгащи, въртящи, летящи и други, АССИСТ има оригинален документ, издаден от оторизираните български инстанции и органи, с което се утвърждава, че тези врати могат да се ползват като аварийни изходи. При желание на клиента се предоставя копие на тези разрешителни, както и всички други сертификати на Безам. 

_____________________________________________________________________________________________


въпрос 2:  Какви са максималната височина на крилата и максималния проходен отвор на вратата?

отговор 2: Това зависи предимно от тежеста на крилата. Това пък от своя страна зависи от оператора, който ще бъде използван. Въпреки това има определени граници за ширина и височина на панелите, с цел да се осигури плавното и безпроблемно функциониране на системата. Може да намерите спецификация за моделите врати и използваните оператори в техническите брошури, които нашите търговци ще ви предоставят и с удоволствие ще ви помогнат.

______________________________________________________________________________________________


въпрос 3: Вратата е била извън употреба известно време. Как мога да я приведа отново в действие?

отговор 3: Не се изискват специални процедури. При аварийните, както и при някои други системи се изисква презареждане на батерията. Това може да е необходимо само след дълъг период от време. При аварийните системи евентуални дефекти могат да бъдат отсранени чрез ръчно подпомагане на крилата при първия цикъл на отваряне и затваряне след стартирането на вратата. Ако въпреки това системата индикира грешка, моля уведомете сервизния техник.

________________________________________________________________________________________________


въпрос 4: Задължителен ли е ремонт на врата и ако е така, колко често? (за всички оператори)


отговор 4: Трябва ясно да се разграничава "Ремонт" от "Профилактика" на вратата. Профилактиката е заложена в сервизния пакет и е задължителна едип път годишно, а при аварийните системи два пъти годишно. Профилактиката/сервизирането не е задължителна по закон, но се препоръчва от производителя. BESAM препоръчва сервизиране на вратата два пъти годишно.

_________________________________________________________________________________________________


въпрос 5: Къде да свържа захранващите проводници (220V)?

отговор 5: Обикновено се свързват от едната страна. Тя зависи от оператора и е указана в приложената техническа брошура и схема на свързване.

_________________________________________________________________________________________________


въпрос 6: Към кого да се обърна в случай на счупване на стъкло?

отговор 6: Най-добре би било да се обърнете към АССИСТ, за да се избегнат евентуални следващи повреди при демонтаж и монтаж на стъклото и задължителната настройка на крилата след това.

_________________________________________________________________________________________________

въпрос 7: