телефон за цялата страна:
0700 10 677

 

Кариери

АССИСТ ЕООД е съвременна, социално отговорна организация, която се стреми да бъде привлекателен работодател, като се основава на следните принципи:

  • Назначаване на мотивирани хора, желаещи да станат част от екипа на АССИСТ ЕООД, които да допринесат за успеха на организацията с професионалните си знания и личностни качества;
  • Поддържане на постоянно високи стандарти на изпълнение чрез висока ефективност на обучението и осигуряване стабилно развитие на персонала;
  • Развитие и изграждане на професионална организация, която поощрява индивидуалната инициатива и отговорност, творчеството и нововъведенията.

Служители

В днешната конкурентна среда, АССИСТ ЕООД се стреми да привлече и задържи талантливите служители чрез прилагане на съвременна система за управление и развитие на човешките ресурси.

Обучение и развитие

Дейностите по обучение и развитие са в пряка връзка със заобикалящата среда (глобализация, нови технологии и тенденции в отрасъла) и имат основен принос за ефективността, растежа и целите на организацията.

Обучението в организацията е в две основни направления:

Вътрешно - фирмено обучение, обхващащо традициите и културата на организацията.

Обучение свързано с придобиване или усъвършенстване знанията и уменията на персонала.

Как да разберете дали сте подходящ за позициите в АССИСТ ЕООД ?

АССИСТ ЕООД  има ясна политика по отношение назначаването на нови кадри. Организацията предлага възможности за професионално развитие, обучение, възнаграждение и израстване в зависимост от приноса и постигнатите резултати.

Ако притежавате подходящото образование, мотивирани сте, амбициозни и комуникативни и искате да се развивате професионално и да работите в динамична среда - АССИСТ ЕООД е място за Вас!

 

 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

 

Търговски сътрудник - Офертен отдел