телефон за цялата страна:
0700 10 677

 

За нас

. Основни моменти в развитието на компанията:

 

1995 г. – Стартира бизнес с продажба и монтаж на автоматични   

                 портали и бариери/основана е българо-италианска компания   

                 СЕА България ООД с партньори от СЕА Италия/;

1997 г. – За първи път компанията доставя и монтира в България  

                 въртяща автоматична врата на „Besam“ (Швеция) , като

                 поставя началото на съвместно партньорство с глобалния

                 лидер при автоматичните врати- BESAM - Assa Abloy(Швеция);

2001 г. – АССИСТ придобива собствена база за производство, склад и  

                 офиси; осъществява се трансфер на технология за

                 асемблиране на гаражни врати чрез know-how на най-старата

                 компания за гаражни врати в света - „Richards-Wilcox“ от

                 Канада; В хода на работа е осъществена продажба и монтаж

                 на най-големите до момента по размер секционни

                 вертикални врати в България – на базата на Карепилар-Елтрак

                 в София

2007 г. – Ключово споразумение с руския семеен холдинг

                „Дорхан“/„DoorHan“за дистрибуция на тяхната продукция в

                България;

2008 г. – Успешно въвеждане и сертификация на система за

                 управление на качеството по ISO 9001-2008

2008 г. - Нови инвестиции в недвижим имот с цел бъдещо разрастване;

2009 г. – „Ассист“ЕООД получава награда BOSEI от японското

                правителство за качествено управление на процесите;

2012 г. – Доставка, монтаж и специални разработки на въртящи и

                плъзгащи автоматични врати за Съдебната палата в Косово;

2016 г. – Стартира процес за реорганизация с цел създаване на  

                специализирана фирма за сервизна поддръжка на всички  

                видове автоматични входни съоръжения от бранша.

2017 г. - АССИСТ стартира изпълнение на проект за развитие на

                управленския капацитет и растеж в компанията с предвидено

                въвеждане на информационни и комуникационни технологии

                по ОП”Конкурентносопособност” 2014-2020.

2017 г. – АССИСТ спечели престижна награда от Международната Асоциация на вратите в САЩ.

 

 

АССИСТ притежава собствена сграда от 1500 кв.м. върху 2500 кв.м. терен в гр. София на бул. Европа 176, както и терен за застрояване на бъдеща складова база на 6000 кв.м. в София